Børnehuset Ulkebøl
 

Børnehuset Ulkebøl

Børnehuset Ulkebøl har beliggenhed i Ulkebøl, med plads til 72 børnehavebørn, 30 vuggestuebørn, samt 16 specialbørn.

Børnehuset Ulkebøls dagligdag afspejler sig tydeligt i de pædagogiske læreplaner, med indhold af leg, læring og udvikling.

Vi arbejder ud fra værdien om at skabe tryghed, oplevelser og tid, til barnet.  

Hverdagen bærer især præg af vores holdning til vigtigheden af at barnets sproglige udvikling samt at barnet får skabt gode legerelationer med blivende venskaber. Gennem året har vi mange gode ture ud af huset med centrum i natur og udeliv. Ligeledes vægter vi også højt at benytte os af kulturtilbud som f.eks. teater, museum, bibliotek mm.  

Gennem året har vi en del faste pædagogiske aktiviteter. Eksempelvis Skt. Hans fest med bål-hygge, lanternefest, bedsteforældredag, fastelavn, besøg i kirken ved juletid, samt meget meget mere.

 

Her er min test