Børnehuset Ulkebøl
 

Spirrevippen

Børnehuset Spirrevippen har beliggenhed i Ulkebøl, med plads til 76 børnehavebørn, 13 vuggestuebørn, samt 16 faste personaler, foruden EGU elever og studerende fra seminariet.

Vi er i skrivende stund fordelt på to matrikler. En ny institution er under opførsel og står klar til os i starten af 2018.  

Børnehuset Spirrevippens dagligdag afspejler sig tydeligt i de pædagogiske læreplaner, med indhold af leg, læring og udvikling.

Vi arbejder ud fra værdien om at skabe tryghed, oplevelser og tid, til barnet.  

Hverdagen bærer især præg af vores holdning til vigtigheden af at barnets sproglige udvikling samt at barnet får skabt gode legerelationer med blivende venskaber. Gennem året har vi mange gode ture ud af huset med centrum i natur og udeliv. Ligeledes vægter vi også højt at benytte os af kulturtilbud som f.eks. teater, museum, bibliotek mm.  

Gennem året har vi en del faste pædagogiske aktiviteter. Eksempelvis Skt. Hans fest med bål-hygge, lanternefest, bedsteforældredag, fastelavn, besøg i kirken ved juletid, samt meget meget mere.

Her er min test